6Stichting Greccio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Tevens is een aanwijzing ontvangen als culturele ANBI.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8523 82 042, KvK 56966539

Het postadres is : Stichting Greccio, p/a Lorentzkade 77, 2313 GE te Leiden

Telefoon: 071 5140381

Bestuur:

J.L. van Loon; M.A.A. Rijkers en A.J.C. Schouten

Beheerder:

Mevr. G.M.M. van Loon

Giften met verhoogde aftrek
Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift aan stichting Greccio verhogen met 25% en ALTIJD GEHEEL aftrekken. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250. Is uw gift bijvoorbeeld € 10,-- dan mag u € 12,50 fiscaal als gift aftrekken.

NL23 INGB 0007 6571 74 tnv Stichting Greccio te Leiden

Resultatenrekening over 2016

Uitgaven:                                                        Ontvangsten:

onderhoud                  604,--   ( 847,--)         giften                         1.290,--   (1.329,--)

inventaris                    286,--     (  48,--)         nadelig saldo               265,--

bankkosten                 213,--     ( nihil )

abonn Devotionalia     26,--     ( nihil )

overig                           426,--    (358,--)

voordelig saldo                          (  76,--)

                                   ----------                                                               ----------

totaal                        1.555,--  (1.329,--)         totaal                           1.555,--   (1.329,--)

                                   =======                                                            ======= 

Balans per 31 dec. 2016

bank per 1.1. 2016             907,--   (831,--)

nadelig saldo 2016              265,--  

voordelig saldo 2015                        ( 76,--)

                                              --------

bank per 1.1. 2017             642,--    (907,--)

                                              =====

    Tussen haakjes de gegevens over 2015